Adatvédelmi tájékoztató

Miről szól az adatkezelési szabályzat?
Az Innomechanika Kft. számára kiemelt fontosságú az ügyfelek megfelelő tájékoztatása. Szeretnénk felhasználóinkat/látogatóinkat/usereinket biztosítani arról, hogy a személyes adataik nálunk biztonságban vannak, és felvilágosítást adni arról, hogy miként kezeljük személyes adataikat abból a célból, hogy weboldalunk látogatása során minél élvezhetőbb élményben legyen részük.

Adatkezelő adatai
Adatkezelő megnevezése:            Innomechanika Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Adatkezelő levelezési címe:         3200 Gyöngyös Ipar u. 7.
Adatkezelő e-mail címe:               info@innomechanika.hu
Adatkezelő telefonszáma:            +36 37 311-990
Honlap:                                            https://innomechanika.com

Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének a célja és az adatkezelés jogalapja nem más, mint megteremteni, hogy látogatóink hozzáférhessenek a weboldalunkhoz, és minél személyre szabottabb felhasználói élményt biztosítsunk részükre.

Adatkezelés időtartama
A személyes adatokat az adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához szükséges időtartamban kezeli.
A cookie-k esetén a tárolás ideje változó, de főként addig tárolódnak a felhasználó eszközén, amíg nem törli azokat.

Adatfeldolgozók
A weboldalon a felhasználók által megadott személyes adatok az adatkezelő munkatársai férhetnek csak hozzá.

Az érintett személyes adatok típusai
A weboldalunk használatához a felhasználónak semmilyen személyes adatot nem kell megadnia részünkre, viszont bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet arra, hogy a felhasználó az adatkezelő és adatfeldolgozó rendelkezésére bocsássa. (pl. nyitott pozícióra történő jelentkezés során

Pályázókkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja

 • Munkaviszony létesítésével kapcsolatos tevékenység ellátása

Adatkezelés időtartama:

 • Meghirdetett munkakör betöltéséig
 • Hozzájárulás esetén további egy évig

Kezelt adatok köre

 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • végzettség, képesítések

Beszállítókkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja

 • Ajánlatkérés érdekében kapcsolat felvétel
 • Szerződések teljesítése céljából történő kapcsolattartás
 • Számviteli, adózási tevékenység ellátása

Adatkezelés időtartama

 • Adatok törlésére vonatkozó kérelem beérkezéséig
 • Beérkezett számlák megőrzése a Számviteli törvény szerint (169.§ (2) bekezdés)

Kezelt adatok köre

 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Megrendelőkkel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja

 • Ajánlatadás érdekében kapcsolat felvétel
 • Szerződések teljesítése céljából történő kapcsolattartás
 • Számviteli, adózási tevékenység ellátása

Adatkezelés időtartama

 • Adatok törlésére vonatkozó kérelem beérkezéséig
 • Kiállított számlák megőrzése a Számviteli törvény szerint (169.§ (2) bekezdés)

Kezelt adatok köre

 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Cookie (süti) kezelés
Mi a cookie (süti)?

 •  A cookie-k vagyis sütik olyan egyedi azonosítót tartalmazó adat fjle-ok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy mobil eszközén. Esetek többségében megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és megkönnyítik a weboldalra látogatók számár a site használatát.
 • A cookie-kat csak az oldal látogatásának időpontjára lehet tárolni, vagy annak mérésére, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.

Cookie-k típusai

 • Munkamenet cookie: A weboldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek. Ezen süti használata nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. A ’munkamenet sütik’ ideiglenesen aktiválódnak egészen addig, amíg a munkamenet folyik, vagyis a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
 • Állandó cookie: A felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig.
  Saját cookie: Ezeket a cookie-kat a weboldal hozza létre, amelyet a webhelyet látogató egy bizonyos időben éppen meglátogat. (vagyis: https://innomechanika.com)
 • Harmadik fél cookie: Amikor egy user meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Az Innomechanika Kft. oldalán használt cookie-k

 • Átmeneti cookie: melyet az Innomechanika Kft. webszervere helyez el a felhasználó számítógépén vagy mobil eszközén. Érvényességi ideje 1 év.
 • Állandó cookie: A cookie értesítő pop up állandó sütije. Érvényességi ideje: 1 év
 • Saját cookie: teszt süti, mellyel rendszerünk megbizonyosodik arról, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Érvényességi ideje: Amíg nyitva van a böngészőben a weboldal.

Az Ön hozzájárulása
Weboldalunk böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén, vagy pedig mobil eszközén, hogy zökkenőmentesen tudja használni honlapunkat. Amennyiben nem egyezik bele, hogy sütiket használjunk eszközein, úgy előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljes körűen működni.

Hogyan lehet kikapcsolni/törölni a cookie-kat?
Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-k beállíthatóságát. Vannak böngészők, amelyek alapértelmezetten elfogadják a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható.
Általában a böngészők ’Beállítás’ menüiben találhatóak meg a cookie-kal kapcsolatos beállítási pontok, illetve további információt a böngészők ’ Súgó’ menüpontjában találhatnak a felhasználók.
Amennyiben a felhasználó szeretné visszavonni hozzájárulását a cookie-k használatára vonatkozóan, úgy azt szintén a böngésző cookie beállításai között megteheti.
Kiemelten fontos, hogy a cookie-k célja nem más, mint a honlap akadálymentes használhatósága, így törlése vagy alkalmazásának megakadályozása esetén előfordulhat, hogy a látogatók nem lesznek képesek a weboldal minden egyes funkciójának használatára, illetve honlapunk a tervezettől eltérően fog működni a felhasználó böngészőjében.

Biztonság
Fontos kiemelnünk, hogy az Innomechanika Kft. a cookie-k engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót a felhasználóról.

További részletes információk a cookie-k beállításairól

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelés során az érintetteket megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül az érintettet megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog
 • az adatok helyesbítéséhez való jog
 • az adatok törléséhez való jog
 • az adatok zárolásához való jog
 • a tiltakozás joga

Az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Érintettek az adatkezelés időtartamán belül kérhetik, hogy az adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésnek az adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Lehetőség van a személyes adatok törlését kérni, amelynek az adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve ha az adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére.

Érintett kérheti, hogy az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az érintett szerint az adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap címe: http://www.naih.hu.

Adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az érintett adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi tájékoztatónkat az alábbi linken tudja letölteni PDF dokumentum formátumban:

Innomechanika_Kft_Adatvedelmi_Tajekoztato